VİZYONU VE MİSYONU

“BODEKA, İstanbul’da Boğaziçi’nde deniz kayağı sporunu yaygınlaştırmak, sevdirmek ve hatta İstanbulluların hayatlarının bir parçası yapmak için kuruldu.”

Bizler dünyamızı, doğanın dengelerini ve döngülerini, doğal ve kültürel çevremizi, bütün canlıların yaşamlarını ve onurlarını gözetiyoruz. Bu doğrultuda, vizyonumuz (hayalimiz-hedefimiz) ve misyonumuz (amacımız-görevimiz-derdimiz) şunlardır:

Vizyonumuz

bodeka-vizyon-misyon

  • Boğaziçi’nde deniz kayağı yapmak,
  • Denizi sevdirmek,
  • Denizciliği ve su sporlarını sevdirmek,
  • Boğaziçi’ni sevdirmek,
  • Deniz kayağını sevdirmek.

Misyonumuz

  • Boğaziçi’nde deniz kayağı yapmak,
  • Deniz kayağı ile ilgili bilgi, eğitim ve deneyim üretmek ve sağlamak.