Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi 28 Nisan 2019

Map Unavailable

Tarih/Saat
28/04/2019
10:30 - 13:00

Mekan
Galatasaraylılar Derneği (www.gscemiyet.org.tr)


Değerli Bodeka Üyeleri,

Derneğimizin üç yılda bir yapılması zorunlu olan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki tarih ve adreste yapılacaktır.

Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar Saat 10:30
Yer: Galatasaraylılar Derneği (www.gscemiyet.org.tr)
Adres: Çalıkuşu Sok. No: 7, 1.Levent 34330 İstanbul
Tel.: (0212) 278 84 97

Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise, ikinci toplantı aynı adres ve gündem ile 05 Mayis 2019 Pazar günü saat 10:30’da yapılacaktır.


5 Mayis 2019 pazar günü saat 10:30
da yapılacak olan ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı, tüzüğümüze göre, mevcut yönetim kurulu ve denetim kurulu üye sayısının 2 katından az olamayacağından, çoğunluğun sağlanabilmesi açısından üyelerimizin ikinci toplantıya katılımını önemle rica ederiz.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Saygılarımızla,

BODEKA Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi
  3. Saygı duruşu
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  6. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Dilekler ve temenniler
  8. Kapanış